Leophonte


Leophonte

LEOPHONTE, es, Gr. Λεοφόντη, ης, ( Tab. XXVI.) eine von Pleurons Töchtern, die er mit der Xantippe zeugete. Apollod. l. I. c. 7. §. 7.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • 14807-96-6 — Talc Talc Un bloc de talc. Général Synonymes C.I. 77718 …   Wikipédia en Français

  • Agalite — Talc Talc Un bloc de talc. Général Synonymes C.I. 77718 …   Wikipédia en Français

  • Agalmatolite — Talc Talc Un bloc de talc. Général Synonymes C.I. 77718 …   Wikipédia en Français

  • Agnesite — Talc Talc Un bloc de talc. Général Synonymes C.I. 77718 …   Wikipédia en Français

  • Anti-asthmatique — Asthme Nom du symptôme/signe : Asthme Code CIM 10 : J45 Nom du symptôme/signe : Asthme aigu grave Code CIM 10  …   Wikipédia en Français

  • Antiasthmatique — Asthme Nom du symptôme/signe : Asthme Code CIM 10 : J45 Nom du symptôme/signe : Asthme aigu grave Code CIM 10  …   Wikipédia en Français

  • Asthmatiforme — Asthme Nom du symptôme/signe : Asthme Code CIM 10 : J45 Nom du symptôme/signe : Asthme aigu grave Code CIM 10  …   Wikipédia en Français

  • Asthmatique — Asthme Nom du symptôme/signe : Asthme Code CIM 10 : J45 Nom du symptôme/signe : Asthme aigu grave Code CIM 10  …   Wikipédia en Français

  • Asthme —  Ne doit pas être confondu avec Asme. Asthme Classification et ressources externes …   Wikipédia en Français

  • Beaconite — Talc Talc Un bloc de talc. Général Synonymes C.I. 77718 …   Wikipédia en Français