Laodamía


Laodamía

LAODAMÍA, æ, Gr. Λαοδάμεια, ας, ( Tab. XXV.) des Akastus Tochter, und Gemahlinn des Protesilaus, oder, wie er eigentlich geheißen haben soll, Jolaus, bat sich von den Göttern aus, daß, da derselbe vor Troja, als der erste geblieben war, sie nur noch drey Stunden mit ihm reden möchte, welches ihr denn auch gewähret wurde. Allein, da sie nachher sich dessen Bildniß hatte verfertigen lassen, es göttlich verehrete, und ihr Vater dasselbe verbrennen ließ, so stürzete sie sich zugleich mit ins Feuer, und kam also um. Hygin. Fab. 103. 104. Doch wollen einige, sie sey in den Armen ihres wieder erschienenen Mannes gestorben. Serv. ad Virg. Aen. VI. v. 447. cf. Eustath. ad Hom. Il. Β. v. 698. Sieh Protesilaus.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Laodamía — escribiendo una carta a su marido, miniatura francesa de las Heroidas o Cartas de las heroínas de Ovidio. Mujer de Protesilao, príncipe de Tesalia que combatió entre los demás griegos contra los troyanos, a la que no hay que confundir con la hija …   Wikipedia Español

  • LAODAMIA — Bellerophontis ex Achemaenia, filia, cuius amore correptus Iuppiter cum ea concubuit, suscepitque Sarpedonem Lyciae Regem. Huic Diana infensa suis eam telis consixit. Hom 6. Il. Item Laodamia Acasti ex Laodothea, filia, Protesilai uxor, quae… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Laodamīa — Laodamīa, 1) Tochter des Amyklas, mit Arkas vermählt, Mutter des Triphylos. 2) L., Tochter der Alkmäon, nach Einigen Gemahlin des Peleus. 3) L., Tochter des Akastos, Gemahlin des Protesilaos, s.d …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Laodamía [1] — LAODAMÍA, æ, (⇒ Tab. XXV.) Bellerophons Tochter, mit welcher Jupiter den Sarpedon und Argus zeugete. Apollod. l. III. c. 1. §. 1. Sie wurde aber nicht lange darauf von der Diana getödtet. Hom. Il. Ζ. 197, 205 …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • Laodamía [2] — LAODAMÍA, æ, (⇒ Tab. XXIII.) des Amyklas Tochter, mit welcher, und nicht mit der Erato, Arkas den Triphylus zeugete. Pausan. Phoc. c. 9. p. 625 …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • Laodamia — In Greek mythology, Laodamia referred to two different women:#Laodamia was the mother of Sarpedon by Zeus, and a daughter of Bellerophon. #The wife of Protesilaus and daughter of Acastus and Astydameia. When her husband died during the Trojan War …   Wikipedia

  • Laodamia —    1) Figlia di Bellerofonte e di Achemone, amata da Zeus generò Sarpendonte. Per il suo orgoglio fu da Artemide uccisa con una delle sue frecce.    2) Altra Laodàmia era la moglie di Protesilào che fu il primo dei greci a cadere sotto le mura di …   Dizionario dei miti e dei personaggi della Grecia antica

  • Laodamia — /lay od euh muy euh/, n. Class Myth. 1. a daughter of Acastus who committed suicide so that she could join her husband, Protesilaus, in the underworld. 2. (in the Iliad) the mother, by Zeus, of Sarpedon. * * * …   Universalium

  • Laodamia — Mujer de Protesilao rey que combatió con los griegos contra los troyanos, hija de Belerofonte y madre de Sarpedon …   Enciclopedia Universal

  • LAODAMIA —    a Grecian lady, who accompanied her husband to the Trojan War, and who, on his death on the field, begged the gods to restore him to her for three hours, a prayer which was granted, but with the result that at the end of the time she died… …   The Nuttall Encyclopaedia