Diradiotes


Diradiotes

DIRADIOTES, æ, Gr. Δειραδιότης, ου, ein Beynamen des Apollo, unter welchem er zu Argos seinen Tempel hatte. Es erbauete solchen Pithaeus; und da δείρας, so viel, als eine Höhe heißt, so hat Apollo solchen Namen von dem Orte, wo besagter Tempel stund, bekommen. Es war ein Orakel darinnen, welches von einer Frauensperson, die sich des Umganges mit Mannspersonen enthallten mußte, ertheilet wurde. Pausan. Corinth. c. 24. p. 128.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Diradiotes [1] — DIRADIOTES, sieh Deradiotes …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • DIRADIOTES — Apollo dictus est, a Dira loco, ubi vaticinabatur. Dabat ibi mulier oraculum, sed prius eam viri concubitu abstinuisse oportuit. Singulis autem mensibus agnum nocut immolabat, cuius sanguinem cum epotaret, repente Dei numine afflari credebatur.… …   Hofmann J. Lexicon universale