Aeglétes


Aeglétes

AEGLÉTES, æ, Gr. Ἀιγληπής, ου, ist ein Beynamen des Apollo, welcher insonderheit in der Insel Anaphe seinen Tempel hatte. Apollon. Argon. lib. IV. v. 1716. & Fragment. Callimach. Bentlei. 113. item Hesych. in Ἀιγλητής.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • AEGLETES — Apollinis cognomen, quô nomine celebrabatur in Anaphe insul. quae Sporadum una. Apollon. Argonautican l. 4. ὅτ᾿ Α᾿πόλλωνα θυηλαῖς Αἰγλήτην Α᾿ναφῆς τιμήορον ἱλάτκονται. Nominis rationem antea indicavit his verbis v. 1714. Αἰγλήτην μεν ἐυοκόπου… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Apollo — This article is about the Greek and Roman god. For other uses, see Apollo (disambiguation) and Phoebus (disambiguation). Not to be confused with Phobos (mythology). Apollo …   Wikipedia

  • Aglibolvs — AGLIBOLVS, i, eine syrische Gottheit der Palmyrenier, welche einen jungen Menschen vorstellete, der mit einem langen durch einen Gürtel aufgeschürzeten Rocke bekleidet war, welcher nicht weiter, als bis auf die Knie hinab gieng. Ueber demselben… …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • Apollo — APOLLO, ĭnis, Gr. Ἀπόλλων, ωνος, (⇒ Tab. II. & ⇒ XIV.) 1 §. Namen. Diesen haben einige von πάλλω, ich schieße, hergeleitet, weil er, als die Sonne, seine Stralen von sich schieße; Plato ap. Macrob. Saturn. l. II. c. 17. andere vom α priv. und… …   Gründliches mythologisches Lexikon