Borysthenes


Borysthenes

BORYSTHĔNES, is, Gr. Βορυσθένης, εος, ein König der Scythen und Vater des Thoas, zu welchem die Iphigenia gebracht wurde. Anton. Liberal. c. 27.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Borysthenes — is a geographical name from classical Antiquity. It usually refers to the Dnieper River, but occasionally to the Pontic Olbia, a town situated at the mouth of that river …   Wikipedia

  • Borysthĕnes [1] — Borysthĕnes (a. Geogr.), Fluß im Europäischen Sarmatien; jetzt Dnepr …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Borysthĕnes [2] — Borysthĕnes, 1) (Myth), skythischer König, Vater des Thoas. 2) Jagdpferd des Kaisers Hadrian, von ihm durch ein Grabmal geehrt …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Borysthenes — Borysthenes, 1) antiker Name des Dnjepr (s.d.); 2) bei den Fremden gebräuchlicher Name der von ihren Einwohnern Olbia (s.d.) genannten Stadt …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Borysthenes — Borysthĕnes, Fluß im Skythenlande, in spätröm. Zeit Danapris oder Danaper, jetzt Dnjepr …   Kleines Konversations-Lexikon

  • BORYSTHENES — I. BORYSTHENES fluv. Scythiae, secundum Istrum omnium maximus ad 600. stadia navigabilis, in cuius ostio ingens vis salis suâ sponte nascitur, et ingentia cete spims carentia reperiuntur. Herodot. Plin. l. 4. c. 12. Strabo, Solin. c. 20. Pompon.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Borysthenes — Vorlage:Infobox Fluss/DGWK fehltVorlage:Infobox Fluss/KARTE fehlt Dnepr (deutsch: Dnjepr) Der Dnepr und sein Einzugsgebiet Daten …   Deutsch Wikipedia

  • Borysthenes — Borỵsthenes,   im Altertum Name des Dnjepr.   …   Universal-Lexikon

  • Bion of Borysthenes — ( el. Βίων Βορυσθενίτης), was a Greek philosopher, who lived c. 325 c. 250 BC. After being sold into slavery, and then released, he moved to Athens, where he studied in almost every school of philosophy available. It is, however, for his Cynic… …   Wikipedia

  • Battle of Borysthenes — Infobox Military Conflict conflict=Battle of Borysthenes place=On the Dnieper River partof=Muscovite Lithuanian Wars date=1512 result=Polish victory. combatant1=Muscovy combatant2=Polish Lithuanian Commonwealth commander1=Unknown… …   Wikipedia